تعرفه خدمات آزمایشگاهی:

    

    اندازه گیری پارامترهای شیمیایی

     آنالیز فلزات سنگین

     آنالیز هیدروکربنهای نفتی و سموم

 

 آنالیز آلاینده های زیست محیطی:

       

       آنالیز ترکیبات آلاینده در نمونه های زیست محیطی یکی دیگر از فعالیت های شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس بوده و در این راستا موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد در بخش شیمی و آنالیز فلزات سنگین از سازمان حفاظت محیط زیست گردید.  کلیه مراحل نمونه برداری، آماده سازی،استخراج و آنالیز نمونه های زیست محیطی در آزمایشگاه KSP ، بر اساس روشهای استاندارد ملی و جهانی نظیر EPA ، ASTM  و MOOPAM  صورت می پذیرد. مهمترین فعالیت های گروه محیط زیست شرکت در حال حاضر به قرار زیر است:

  •  اندازه گیری 20 پارامتر شامل: pH,COD,BOD,TSS,TDS,Na,Turb,NO3,SO4,NH4,PO4,NO2,SO3,SAL,Cl2, THard,TALK,EC,K,Detergent در نمونه های آب و فاظلاب

  • اندازه گیری فلزات سنگین در خاک، آب، گیاه و آبزیان

  • اندازه گیری کل هیدروکربن های نفتی ( TPH ) در خاک، آب و گیاه به کمک GC-FID

  • اندازه گیری بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ها ( BTEX ) در آب و خاک به روش

  •  HS-GC-FID

  • اندازه گیری ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای ( PAH ) در آب، خاک و گیاه به کمک       GC-FID

  • تعیین نوع آلودگی های نفتی ( Carbon Distribution ) در نمونه های زیست محیطی

  •  تعیین ترکیبات آلی فرار ( VOCs ) در آب، خاک

  • آنالیز پسماند سموم در نمونه های زیست محیطی به روشهای GC-FID و GC-ECD

گروه محیط زیست شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس آماده همکاری با کلیه صنایع، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه آنالیز و تعیین نوع آلاینده ها و انتخاب روشهای مناسب جهت رفع آلودگی ( Remediation ) می باشد و در این راستا پروژه های تحقیقاتی متعددی را با موفقیت به انجام رسانده است.

کروماتوگرام نمونه آلوده به TPH

نمونه های آماده شده برای آنالیز